Politika privatnosti

Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka

Mi, Petunija d.o.o., Zaprešička 2, Jablanovec, OIB: 31603840838, je tvrtka koja djeluje na hrvatskom tržištu trudničke odjeće i obuće. U svojoj djelatnosti prikupljamo i obrađujemo osobne podatke naših kupaca i strana zainteresiranih za naše proizvode, pri tome poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita Vaše privatnosti je naš prioritet, molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!
Ova Politika privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca Internet stranice mama-nova.hr odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice mama-nova.hr. Ova Politika privatnosti je sastavni dio Uvjeta kupnje (Predugovorne obavijesti) stranice mama-nova.hr.
Petunija d.o.o. kao pružatelj usluga Internetske stranice mama-nova.hr pridržava se važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Zaprešička 2, Jablanovec (u daljnjem tekstu Petunija) obrađuje osobne podatke.

Upućuju se Kupci Internet stranice mama-nova.hr (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima i prilikama Mama Nova (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke Petunija prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te vaše pravo na prigovor.

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu moda@mama-nova.hr.
Prihvaćanjem ove Politike privatnosti klikom, prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na Internet stranici mama-nova.hr od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Mama Nova trgovina i web shopa, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.

Koju vrstu osobnih podataka prikuplja i obrađuje Petunija putem Internet stranice mama-nova.hr?
Prilikom registracije osobe za Kupca Internet stranice mama-nova.hr, Petunija će od budućeg Kupca zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja (opcionalno), korisničko ime i lozinka.
Nakon što se osoba registrira za Kupca, ima mogućnost pristupiti profilu koji ujedno omogućuje i pristup u Program vjernosti kartice Mama Nova kluba koji ni na koji način nije obvezujući. Petunija će kod prijave zatražiti od Kupca određene osobne podatke: ime i prezime, adresu, grad i poštanski broj, broj telefona (opcionalno), broj mobitela, datum rođenja i spol. Kupac potvrđuje da se slaže da obradom osobnih podataka klikom na gumb za prijavu.
Prilikom registracije osobe za Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama Internet stranice mama-nova.hr, Petunija će od budućeg Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime (opcionalno) i e-mail adresu.
Davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

Osim ovih podataka automatski prikupljamo podatke s vašeg računala, što može uključivati IP adresu, a postoje i situacije u kojima automatski prikupljamo druge vrste podataka kao što su datum i vrijeme pristupa na Internet stranice mama-nova.hr, informacije o hardveru, softveru ili internetskom pretraživaču koji koristite kao i o operativnom sustavu vašeg računala te verziji aplikacije i vašim jezičnim postavkama.

Također možemo prikupljati informacije o klikovima i stranicama koje su vam prikazane. Petunija preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice mama-nova.hr. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova te brojeve, te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

U koju svrhu Petunija prikuplja i obrađuje osobne podatke?
Petunija prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca Internet stranice mama-nova.hr u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici mama-nova.hr, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca. Petunija prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupaca prijavljenih u profilu Kupca stranice mama-nova.hr tj. profila Kartice Mama Nova kluba u svrhu izrade personaliziranog sadržaja kroz automatizirane procese za obradu podataka.

Petunija prikuplja i obrađuje osobne podatke Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama u svrhu slanja obavijesti, poziva na sudjelovanje u nagradnim natječajima putem e-maila, društvenih mreža ili drugih komunikacijskih kanala na koje se je Kupac prethodno prijavio, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, radi stvaranja korisničkog profila s ciljem individualnog primanja obavijesti, istraživanja tržišta te poboljšanja efikasnosti i kvalitete naših usluga.

Petunija ne prikuplja podatke o djeci. Uvjerimo li se kako su takvi podaci preneseni nama bez pristanka roditelja ili skrbnika djece mlađe od 16 godina, uklonit ćemo ih bez odgađanja. Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti Internetsku stranicu mama-nova.hr. Niti jedan dio Internetske stranice mama-nova.hr nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16 godina.

Koja je pravna osnova obrade osobnih podataka?
Kupac unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) o prihvaćanju Općih uvjeta poslovanja i ove Politike privatnosti i uvjetima korištenja osobnih podataka sklapa ugovorni odnos koji je temelj za kupnju proizvoda i usluga po izboru kupca na Internet stranici mama-nova.hr, a koji je sadržan u Uvjetima kupnje (predugovorne obavijesti) te je stoga obrada tih osobnih podataka zakonita jer se poduzimaju radnje na zahtjev Kupca radi realizacije kupnje proizvoda i usluga po narudžbi Kupca. Kupac koji se prijavljuje za Karticu Mama Nova kluba, unosom svojih osobnih podataka te potvrdom (klikom) na gumb Prijava, daje privolu za obradu svojih osobnih podataka.

S kojim primateljima Petunija dijeli osobne podatke?
Petunija neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u sljedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.
Petunija će kada to zahtijeva realizacija ugovora za kupnju proizvoda ili usluga po narudžbi Kupca podijeliti osobne podatke Kupca s:
1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte. Pružatelj usluga distribucije može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe, a sve u svrhu realizacije usluge isporuke paketa i evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

2. Sponzorima nagradnih natječaja u procesu predaje nagrade dobitniku nagrade, kada Petunija koji je organizator nagradnog natječaja u pravilima nagradnog natječaja naznači da će isporuku nagrade dobitniku organizirati sponzor.

Obrada osobnih podataka u procesu plaćanja putem sustava PayPal
Petunija u trenutku plaćanja na Internet stranici mama-nova.hr, kao opciju plaćanja nudi PayPal. U tu svrhu osobni podaci Kupca (ime i prezime Kupca, adresa Kupca, podaci s kartice Kupca) su privremeno pohranjeni kod PayPal s najvišim stupnjem zaštite i čuvanja povjerljivih podataka. Kupac aktivira proces procesiranja i naplate kartica potvrdom (klikom) na link „plati“.

Petunija ni u jednom trenutku ne raspolaže, ne prikuplja niti obrađuje osobne podatke unesene u svrhu procesiranja i naplate putem PayPal-a. Upućuju se Kupci da se informiraju o obradi osobnih podataka od PayPal na Internet stranici na kojoj se odvija proces plaćanja.

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
Petunija pohranjuje osobne podatke registriranih Kupaca Internet stranice mama-nova.hrna razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije Kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. Petunija pohranjuje osobne podatke registriranih Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i prilikama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija.

4. Koja prava na privatnost imate?
Imajte na umu da u svakom trenutku imate pravo od tvrtke Petunija d.o.o. tražiti i od nje zahtijevati:

• pristup vašim osobnim podacima
Kupac i Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa svojim osobnim podacima po registraciji na stranici te pristupom na „profil“ gdje Kupac može revidirati svoje osobne podatke koje je podijelio na stranici mama-nova.hr. Kupac i Korisnik može zatražiti i dobiti od Petunije cjelovitu informaciju o osobnim podacima koji su pohranjeni, kao i ispravak istih slanjem e-mail poruke na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka: moda@mama-nova.hr.
Možete pitati tvrtku Petunija d.o.o. u koje svrhe koristi podatke koji se tiču vas, kao i za pristup takvim osobnim podacima. Osim toga, imate pravo znati svrhu obrade, skupine vaših osobnih podataka koje čuvamo, treće strane ili skupine trećih strana s kojima se vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg zadržavamo podatke, kao i naš izvor podataka koje nismo prikupili izravno od vas.

• kopirani primjerak vaših osobnih podataka koje čuvamo
Slobodno nas kontaktirajte ako želite kopiju pojedinih ili svih osobnih podataka koje imamo o vama.

• ispravak pogrešno unesenih podataka
Želimo se uvjeriti kako su vaši osobni podaci ispravni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netočnima ili zastarjelima.

• brisanje vaših osobnih podataka
Kupac i Korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka moda@mama-nova.hr i podaci će biti izbrisani unutar trideset dana. Podaci o kupovini preko web shopa ostaju pohranjeni u računu za dotičnu kupovinu shodno drugim Zakonskim obavezama. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od Petunije putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu službenika za zaštitu osobnih podataka moda@mama-nova.hr u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.
Petunija je sukladno relevantnim propisima imenovala Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka. Kontakt moda@mama-nova.hr, telefon 01 3792 347.
Možete nas zamoliti za prekid obrade, ili čak, brisanje osobnih podataka koje posjedujemo. Ako su vaše osobne informacije neophodne za izvršenje određenih ugovornih obveza tvrtke Petunija d.o.o. prema vama, Petunija d.o.o. možda neće biti u stanju izvršiti takve ugovorne obveze. Isto tako, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi se Petunija d.o.o. pridržavala određenih zakonskih obveza (npr. porezni propisi), vaš zahtjev se ne može riješiti.

• da ograniči pristup vašim podacima i/ili trećim stranama u određenim procesima ili u potpunosti
Ako osporavate točnost vaših podataka, ili nam više nisu potrebni osobni podaci za svrhu obrade, ali ih vi zahtijevate zbog uspostavljanja, provođenja ili obrane pravnih potraživanja, ili ste se protivili obradi po osnovi razloga koje Petunija d.o.o. smatra legitimnim, imate pravo zatražiti ograničenu obrade vaših osobnih podataka.

• prigovor na način na koji rukujemo vašim podacima
Zapamtite da imate pravo prigovoriti na obradu vaših osobnih podataka prema zakonskim osnovama koje Petunija d.o.o. smatra legitimnim. Uz to, imate pravo i da u bilo kojem trenutku uputite prigovor na obradu vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga, koja uključuje profiliranje u mjeri povezanoj s takvim izravnim marketingom.

• prebacivanje podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka (pravo na prijenos podataka)
Ako se obrada zasniva na vašoj privoli ili se vrši automatiziranim sredstvima, imate pravo tražiti od tvrtke Petunija d.o.o. prijenos vaših podataka drugom voditelju obrade osobnih podataka.

Sigurnosne mjere zaštite osobnih podataka

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i stranice mama-nova.hr odvija sigurnim protokolom. Zaštitu podataka Petunija uzima ozbiljno i poduzima razne mjere opreza kako bi osobni podaci bili zaštićeni. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako Petunija provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice mama-nova.hr te nije odgovorna za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. Petunija se može odlučiti na pohranu osobnih podataka kod pružatelja usluga unutar EU a samo izvanredno izvan EU. To će učiniti samo ako za tu zemlju postoji odluka Europske komisije o primjerenosti i ako je ugovoreno jamstvo te pridržavanje obvezujućih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Izmjena Politike privatnosti

Ovu Politiku privatnosti i uvjete korištenja osobnih podataka Petunija može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Politike privatnosti na Internet stranici mama-nova.hr. Zato Petunija poziva Kupce i Korisnike da povremeno pregledaju ovu Politiku privatnosti. Ukoliko se Kupac ili Korisnik ne slaže s ovom Politikom privatnosti, upućujemo Kupca i Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu mama-nova.hr.
Izmjena Politike privatnosti i uvjeta korištenja osobnih podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj stranici mama-nova.hr.
Nastavak uporabe Internetske stranice mama-nova.hr od strane Kupca i Korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da Kupac i Korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Politiku privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka.

Pravila o postupanju s „kolačićima“

Što je kolačić?
Kolačić je informacija spremljena na računalo od strane web stranice koju posjetite. Uobičajeno je da sprema vaše postavke i postavke za web-stranicu, kao što su na primjer preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu web-stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže personalizirane informacije.
Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kako podesiti postavke kolačića?
Uređivanjem postavki kolačića odlučujete hoćete li dopustiti njihovo pohranjivanje na svojem računalu. Upravljanje i podešavanje postavkama kolačića, kao što smo spomenuli, može se napraviti u internetskome pregledniku. Za informacije o postavkama kolačića, kliknite na ime internetskog preglednika koji koristite. Neke postavke mogu ovisiti i o uređaju kojim pristupate internetu (stolno računalo, tablet ili mobitel) i nisu sve dostupne na hrvatskome jeziku.
Google Chrome
Mozilla Firefox
Samsung Internet (stranica na engleskom jeziku)
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Opera
Safari – iOS / Mac
Ako onemogućite kolačiće, nećete moći koristiti neke od funkcionalnosti na web-stranicama mama-nova.hr.

Što su privremeni kolačići?
Privremeni kolačići ili kolačići sesije uklanjaju se s računala po zatvaranju internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju privremene podatke, poput stavki u košarici za kupnju.

Što su stalni kolačići?
Stalni ili spremljeni kolačići ostaju na računalu nakon zatvaranja internetskog preglednika. Pomoću njih web-mjesta pohranjuju podatke, kao što su korisničko ime za prijavu i zaporka, tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta određenom mjestu. Stalni kolačići ostat će na računalu danima, mjesecima, a neki čak i godinama.

Što su kolačići od prve strane?
Kolačići prve strane dolaze s web-mjesta koje gledate, a mogu biti privremeni ili stalni. Pomoću njih web-mjesta mogu pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta tom web-mjestu.

Što su kolačići treće strane?
Kolačići treće strane dolaze sa sadržaja drugih web-mjesta, na primjer reklame, koje se nalaze na web-mjestu koje trenutno gledate. Pomoću tih kolačića web-mjesta mogu pratiti korištenje interneta u marketinške svrhe.

Koristi li mama-nova.hr kolačiće?
Internet stranica mama-nova.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo.

Kakve kolačiće koristi mama-nova.hr i zašto?
Privremeni kolačići (engl. Session cookies) – to su privremeni kolačići koji ističu (i automatski se brišu) kada zatvorite internetski preglednik. Koristimo ih da omogućimo pristup sadržaju i omogućimo stvari koje možete učiniti kada se prijavite sa svojim podacima na mama-nova.hr.
Trajni kolačići (engl. Persistent cookies) – obično imaju datum isteka daleko u budućnosti te će ostati u vašem pregledniku, dok ne isteknu, ili dok ih ručno ne izbrišete. mama-nova.hr koristi trajne kolačiće za funkcionalnosti poput „pamćenja“ da je korisnik prijavljen na stranici, što vama kao registriranom korisniku olakšava korištenje mama-nova.hr. Također koristimo trajne kolačiće kako bismo bolje razumjeli navike korisnika i sukladno tome poboljšali stranicu prema korisničkim načinima korištenja. Ova informacija je anonimna – ne vidimo individualne podatke korisnika.

Ima li mama-nova.hr kolačiće treće strane?
Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima.

Društvene mreže
Dijeljenje oglasa na tim društvenim mrežama Facebook postavlja kolačiće. Internet stranica mama-nova.hr koristi osim toga i servis Mailchimp.

Mjerenje posjećenosti
Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža Google, Inc. (“Google”). Informacije koje generira kolačić o vašem korištenju naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani. Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vašeg korištenja naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.
Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema “kolačiće”, to možete učiniti OVDJE.
Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja “kolačića” za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
https://www.youronlinechoices.eu/

PREUZMITE:
Obrazac za promjenu ili brisanje osobnih podataka
Obrazac za jednostrani raskid ugovora (pdf)
Uvjete kupnje (predugovorne obavijesti)